Công văn 4598/TCT-CS năm 2015 của tổng cục thuế

Công văn 4598/TCT-CS năm 2015 của Tổng cục thuế gửi Công ty gửi Cục Thuế TP Hà Nội  hướng dẫn thi hành chính sách thuế đối với việc bán tài sản đảm bảo tiền vay tín dụng của công ty tín dụng Công ty tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và tóm ... Đọc tiếp »

Công văn 4593/TCT-CS năm 2015 của tổng cục thuế

Công văn 4593/TCT-CS năm 2015 của Tổng cục thuế gửi Công ty TNHH MTV Kexim Việt Nan hướng dẫn thi hành chính sách chính sách thuế đối với việc bán tài sản cho thuê tài chính của công ty. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và tóm tắt lại nội dung như sau Nội dung Công văn 4593/TCT-CS Mời các bạn ... Đọc tiếp »

Công văn 4592/TCT-CS năm 2015 của tổng cục thuế

Công văn 4592/TCT-CS năm 2015 của Tổng cục thuế gửi Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thi hành chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng bông sơ chế của công ty Công ty cổ phần Bông Việt Nam được hưởng thuế suất là bao nhiêu %. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và tóm tắt lại ... Đọc tiếp »

Công văn 4591/TCT-CS năm 2015 của tổng cục thuế

Công văn 4591/TCT-CS  năm 2015 của Tổng cục thuế gửi Cục Thuế tỉnh Đồng Nai hướng dẫn thi hành chính sách thuế đối với chi nhánh Công ty TNHH Công nghiệp Gốm Bạch Mã (Việt Nam) về việc truy thu số thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và tóm tắt lại nội ... Đọc tiếp »

Công văn 4586/TCT-CS năm 2015 của tổng cục thuế

Công văn 4586/TCT-CS  năm 2015 của tổng cục thuế hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thi hành hướng dẫn ưu đãi đối với thu nhập của các ngành nghê kinh doanh bô sung của Công tỵ TNHH Thời trang Star . Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và tóm tắt lại nội dung như sau ... Đọc tiếp »

Công văn 4554/TCT-CS năm 2015 của tổng cục thuế

Công văn 4554/TCT-CS năm 2015 của tổng cục thuế hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về thuế tài nguyên theo Thông tư 152 năm 2015 . Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và tóm tắt lại nội dung như sau một số điểm mới Nội dung Công văn 4554/TCT-CS Một số văn bản ... Đọc tiếp »

Công văn 4528/TCT-PC năm 2015 của tổng cục thuế

Công văn 4528/TCT-PC  năm 2015 của tổng cục thuế hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thi hành chính sách thuế về Công chứng, chứng thực hợp đồng cho thuê nhà . Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và tóm tắt lại nội dung như sau Nội dung Công văn 4528/TCT-PC Một số văn bản liên quan của ... Đọc tiếp »

Công văn 4527/TCT-CS năm 2015 của tổng cục thuế

Công văn 4527/TCT-CS năm 2015 của tổng cục thuế hướng dẫn Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thi hành chính sách thuế về về hoá đơn, thuế GTGT đối với việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của công ty TNHH An Hạ Bình Thuận. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và tóm tắt lại nội dung như sau ... Đọc tiếp »

Công văn 4525/TCT-KK năm 2015 của tổng cục thuế

Công văn 4525/TCT-KK năm 2015 của tổng cục thuế hướng dẫn Công ty CP dược Danapha thi hành chính sách thuế về khấu trừ thuế GTGT đối với các hoá đơn không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và tóm tắt lại nội dung như sau Nội dung Công văn 4525/TCT-KK Trường hợp các công ... Đọc tiếp »

Công văn 4524/TCT-HTQT năm 2015 của tổng cục thuế

Công văn 4524/TCT-HTQT năm 2015 của tổng cục thuế hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Long An thi hành chính sách thuế về áp dụng Hiệp định tránh đánh thuê hai lân đối với các khoản thu nhập từ bản quyền liên quan đến Công ty TNHH CJ Vina Agri.. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và tóm tắt lại nội ... Đọc tiếp »